Powrót do szkoły to nie tylko lekcje…

Powrót do szkoły to nie tylko lekcje…

Gimnastyka korekcyjna w naszej szkole prowadzona jest w specjalnie przystosowanej i dobrze wyposażonej do tego sali pod okiem wykwalifikowanej kadry. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy 0 oraz klas I – III. Zajęcia mają postać zorganizowanych form aktywności ruchowej z elementami gimnastyki korekcyjnej. Zastosowanie formy zabawowej zachęca młodych uczestników do aktywnego ćwiczenia w zajęciach.

Program zajęć obejmuje korygowanie wad postawy, wzmacnianie mięśni grzbietu i stóp, rozciąganie klatki piersiowej, budowanie nawyku prostej postawy. Ćwiczenia kształtujące przeplatane są ćwiczeniami oddechowymi. Podczas zajęć wykorzystywane są odpowiednie przyrządy i akcesoria, takie jak woreczki, piłki gimnastyczne, ławeczki, materace, drabiny, kocyki i inne.

Troska o właściwy rozwój fizyczny i prawidłową postawę ciała powinna przejawiać się w domu, w szkole, przy pracy i zabawie oraz wypoczynku. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, a w szczególności dla ogólnej sprawności układu ruchu, krążenia, oddychania i trawienia.

Jeżeli zgodzimy się, że zdrowie jest dla człowieka jedną z najważniejszych spraw życiowych to oczywisty będzie fakt zabiegania o nie już od najwcześniejszych lat życia.

Irina Starzyńska

PSP Kołczewo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status