Pielęgniarka Szkolna

Grupowa Praktyka Pielęgniarska S. C
Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
Pielęgniarka Violetta Kozłowska

Obecna w szkole w środy od 8:15 – 13:00


KOMUNIKATY   PIELĘGNIARKI

HIGIENA OSOBISTA

Proszę rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na  HIGIENĘ OSOBISTĄ DZIECKA , a szczególnie na częste przeglądy włosów u dzieci.

Jedyna i skuteczna metoda p/działania wszawicy, TO REGULARNE co najmniej 1x w tyg. przeglądy czystości włosów u dziecka!!!

Na rodzicach spoczywa obowiązek dopilnowania, aby dziecko do szkoły przychodziło  czyste, najedzone i wyposażone w niezbędne przybory szkolne.

FLUORYZACJA

W szkole w ramach Programu Zapobiegania Próchnicy zębów w śród dzieci, odbywa się mycie zębów preparatem FLUORU  Elmex żel u dzieci w kl.I-VI.

Proszę o zakupienie i oznaczenie szczoteczek do mycia zębów, które pozostaną w szkole na czas fluoryzacji.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na fluoryzację u swojego dziecka proszę o dostarczenie   pisemnej krótkiej informacji do Pielęgniarki w szkole.

Np.

Nie wyrażam zgody na udział  we fluoryzacji mojego dziecka…………………………………………..

w roku szkolnym 2018/2019.

Data…………………………………..                      ………………………………………………………….

Podpis rodziców/ opiekunów

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status