RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w
sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych
może się Pani/Pan kontaktować przez telefon: +48 608442652;
adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status