Wymagania edukacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

PrzedmiotPobierz 
 język polski
 język angielski
 język niemiecki
 historia
 przyrodaPrzyroda 4
 biologiaBiologia 7
geografia
fizyka 
chemia
matematykaMatematyka 4
Matematyka 5
plastyka
muzyka
technika
informatykaInformatyka 4
Informatyka 7
wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status