Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

„BĘDĄC EUROPEJCZYKAMI KORZYSTAMY

Z NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

I WYBIERAMY ZDROWE ŻYCIE”

WIZJA SZKOŁY

          JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA SWOJE DZIAŁANIA OPIERA NA TAKICH WARTOŚCIACH JAK WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ, GODNOŚĆ I TOLERANCJA, UZNANYCH W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE I POZWALAJĄCYCH NA ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ WŁASNEGO KRAJU.

        W SZKOLE ZGODNIE WSPÓŁISTNIEJĄ UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE.

        UCZYMY AKTYWNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA; NAUCZYCIEL JEST DORADCĄ UCZNIA W JEGO DRODZE DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

        PODSTAWĄ NASZEGO DZIAŁANIA JEST RZETELNE ZDOBYWANIE, POGŁĘBIANIE I PRZEKAZYWANIE WIEDZY PRZYDATNEJ W PEŁNIENIU RÓŻNYCH RÓL SPOŁECZNYCH; UCZNIOWIE NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ W RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH.

       ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA, PREDYSPOZYCJE, TALENTY UCZNIÓW, STWARZAMY MOŻLIWOŚCI OSIĄGANIA SUKCESÓW PRZEZ KAŻDE DZIECKO.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status